Plomberie Lalande

Ang Lalande Plumbing, na itinatag noong 1954, ay isang pamilyang tumakbo sa pamilya. Kami ay nagbago sa loob ng maraming taon upang maging pangunahing nangungunang Renovation Center sa Cornwall at lugar.

Plomberie Lalande
36, Marlborough N.
Cornwall Ontario K6H 3Z8
Canada