Mayroon bang warranty sa Corro-Protec System?

Oo, ang lahat ng sistemang Corro-Protec ay may garantiyang 20 taon. Upang mairehistro ang iyong Corro-Protec, mangyaring kumpletuhin ang sumusunod na form: Garantiya.

Mayroon bang warranty sa Corro-Protec System? 1