Dahil ang mga pampainit ng tubig na Bradford White ay mayroong magnesiyo anode na nakapaloob sa mainit na labasan ng tubig, kailangan naming gumawa ng ilang karagdagang mga hakbang upang mai-install ang isang pinapatakbo na rod ng anode. Mangyaring tingnan ang sumusunod na link: https://www.corroprotec.com/anode-rod-replacement/